Branżowa Szkoła II Stopnia nr 1

W JASTRZĘBIU-ZDROJU

  • Opis
  • Rekrutacja

  Branżowa Szkoła II stopnia nr 1

 

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia rozpoczęło się z dniem 1 września 2020 r.

W szkole tej kształcenie prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia  w zawodach, w których wyodrębniono kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego  w branżowej szkole I i II stopnia.

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę  I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia, którzy posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym  w branżowej szkole I stopnia.

W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego  w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. 

 

Kierunki kształcenia w Branżowej Szkole II stopnia nr 1

 

- technik mechanik

- technik elektryk

- technik pojazdów samochodowych

- technik handlowiec

- technik usług fryzjerskich

ZOBACZ POZOSTAŁE SZKOŁY

Zwiększ czcionkę
Kontrast