REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/22

szybki dostęp do informacji

Z Życia szkoły

TECHNIKUM NR 5

Technikum przeznaczone jest dla uczniów chcących zdobyć konkretny zawód, który umożliwi im szybkie podjęcie pracy, ale pragną mieć również możliwość zdania matury oraz kontynuowania dalszej nauki na studiach wyższych.

BRANŻOWA SZKOŁA
I STOPNIA NR 3
IM. POROZUMIENIA JASTRZĘBSKIEGO

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymają wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zdobycie tego wykształcenia otwiera drogę do podjęcia pracy na stanowisku pracownika wykwalifikowanego lub do kontynuacji nauki, celem uzyskania średniego wykształcenia

BRANŻOWA SZKOŁA
II STOPNIA NR 1

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia oraz zdaniu egzaminu z kwalifikacji, absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzymają wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zdobycie tego wykształcenia otwiera drogę do podjęcia pracy na stanowisku pracownika wykwalifikowanego lub do kontynuacji nauki, celem uzyskania średniego wykształcenia

 • TECHNIKUM NR 5
 • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
 • BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Technikum nr 5

 • Technik automatyk sterowanie ruchem kolejowym
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • Technik budownictwa
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik teleinformatyk
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Branżowa Szkoła
I stopnia nr 3
im. Porozumienia Jastrzębskiego

 • Blacharz samochodowy
 • Cukiernik
 • Elektryk
 • Elektormechanik
 • Fotograf
 • Fryzjer
 • Górnik
 • Krawiec
 • Lakiernik samochodowy
 • Mechanik
 • Mechatronik
 • Monter nawierzchni kolejowych
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Monter sieci i urządzeń telekominikacyjnych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Piekarz
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Ślusarz
 • Wędliniarz

Branżowa Szkoła
II stopnia nr 1

 • Technik mechanik
 • Technik elektryk
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik handlowiec
 • Technik usług fryzjerskich

Nasza szkoła współpracuje m.in. z firmami takimi jak

ZSZ
W JASTRZĘBIU-ZDROJU

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Benjamin Franklin
Zwiększ czcionkę
Kontrast