KONTAKT

ZSZ Jastrzębie Zdrój

adres:
ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: 32 47 62 071
fax.: 32 47 64 290
email: poczta@zsz.jastrzebie.pl

>> czytaj więcej

 

 EU_flag-Erasmus_vect_POS-small.jpg

Szkoła bierze udział w programie "Erasmus +"


EU_EFS_rgb-1_Kopiowanie.jpg


 

News

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

dodano: 23.03.2020, 15:24

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

MEN  zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość  oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Nauczyciele, w ramach zdalnego nauczania, będą się z Państwem kontaktować przez dziennik elektroniczny Uonet+ oraz inne wskazane w indywidualnej korespondencji komunikatory.

Rekomendacje

Rodzice:

1. Należy zachęcać dzieci do samodzielnej pracy.

2. Warto być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami: udostępnić swój numer telefonu, adres e-mailowy, korzystać bardziej regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę internetową szkoły.

3. W miarę możliwości wspierać (ale nie wyręczać!) dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

Uczniowie:

1. Samodzielnie lub z pomocą rodziców nawiązują kontakt z wychowawcą i nauczycielami.

2. W zależności od wieku i stopnia samodzielności w korzystaniu z narzędzi do kontaktu zdalnego - organizują             naukę własną w domu.

3. Najlepsze efekty daje praca systematyczna!

4. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na bieżąco zgłaszają nauczycielom.

5..Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są                          obowiązkowe!

6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie.

7. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji z nauczycielami (zwroty grzecznościowe mile          widziane!).

W obliczu tej wyjątkowej sytuacji liczymy na dobrą współpracę. Razem damy radę!