KONTAKT

ZSZ Jastrzębie Zdrój

adres:
ul. 11 Listopada 45
44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: 32 47 62 071
fax.: 32 47 64 290
email: poczta@zsz.jastrzebie.pl

>> czytaj więcej

 

 EU_flag-Erasmus_vect_POS-small.jpg

Szkoła bierze udział w programie "Erasmus +"


EU_EFS_rgb-1_Kopiowanie.jpg


 
Home > Menu Boczne > Zespoł Szkół Zawodowych > Informacje. ogłoszenia i komunikaty > Nauczanie hybrydowe - ważne informacje

News

Nauczanie hybrydowe - ważne informacje

dodano: 17.10.2020, 16:38

W związku z wdrożeniem nauczania hybrydowego od dnia 19.10.2020 r. szkoła funkcjonować będzie w niżej opisanym trybie.

Od 19.10. 2020 - 23.10.2020

1) oddziały: 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a/gim, 2a/sp, 2d/sp realizują kształcenie w trybie zdalnym

2) oddziały: 2b/gim, 2c/gim, 2d/gim, 2b/sp, 2c/sp, 2bc/sp, 2f/sp, 2g/sp, 3a, 3b, 3d, 3e realizują kształcenie w trybie stacjonarnym w szkole.

Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

W kolejnym tygodniu (26.10. 2020- 30.10.2020) oddziały realizujące kształcenie w trybie stacjonarnym przechodzą na tryb zdalny, natomiast realizujące kształcenie w trybie zdalnym przechodzą na kształcenie stacjonarne w szkole.

Organizacja kształcenia na odległość
1. Wszystkie realizowane zajęcia dokumentowane są w dzienniku elektronicznym Vulcan.
2. Podstawowym źródłem komunikacji pomiędzy szkołą, nauczycielem przedmiotu, wychowawcą i rodzicem jest dziennik elektroniczny (Vulcan).
3. Podstawowym źródłem komunikacji pomiędzy uczniem a nauczycielem jest dziennik elektroniczny oraz platforma edukacyjna.
4. Uczeń ma obowiązek odbierania wysyłanych przez nauczyciela materiałów oraz uczestniczenia w zajęciach on-line i na tej podstawie wpisywana będzie frekwencja - "zn", czyli nauczanie zdalne lub "nzn", w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach.
5. Do elementów nauczania zdalnego zalicza się uczestniczenie w lekcjach za pomocą środków komunikacyjnych wskazanych przez nauczyciela danego przedmiotu oraz wykonywanie w wyznaczonym czasie zadań obowiązkowych/domowych.
6. Zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym prze dyrektora CKZ, o których uczniowie zostaną powiadomieni.
7. Zajęcia u pracodawców (dot.pracowników młodocianych) odbywają się zgodnie z przyjętymi przez pracodawców zasadami - bez zmian.
8. W szkole nadal obowiązują szczególne środki ostrożności oraz procedury wprowadzone na czas pandemii. Uwaga! do szkoły przychodzą tylko osoby zdrowe, a wszyscy respektują trzy podstawowe zasady "maseczka", "dystans" "dezynfekcja". Osoby, które oczekują na wynik testu na koronawirusa, pozostają w domu.

Proszę o systematyczne sprawdzanie wiadomości przesyłanych przez dziennik elektroniczny oraz publikowanych na stronie internetowej szkoły.

 

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Kanak